Lustro fazowane na dystansie

Montaż lustra kryształowego fazowanego na dystansie ok 3 cm