Stępiona papierem ściernym krawedź lustra

Czy warto montować lustra o stępionych tylko krawędziach, bez poleru? OCEŃ sam jak to wygląda. W końcu przeglądasz się w nim codziennie!